« terug naar vorige pagina

Praktijkverpleegkundige/Praktijkondersteuners

POH Somatiek

Lisa Sendil (werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag)

Zij draagt zorg voor de diabetes patiënten, COPD patiënten, patiënten met hart- en vaatziekten en voor de minder mobiele ouderen.
Ook doet zij nazorg na opnames en andere medische zaken waarvoor de arts niet direct nodig is.

 

POH GGZ

POH GGZ: Tes Kleimeer (werkzaam op dinsdag, woensdag, donderdag, maandag(om de week)

POH GGZ kind en jeugd: Mandy Toonen (werkzaam op dinsdag en woensdag)

Ook zijn er 2 praktijkondersteuners bij ons werkzaam, die behandeling bieden bij psychische klachten