Meer informatie

 • EIGEN BETALINGEN -wat wel? -wat niet?

  Iedere Nederlander heeft een verplichte zorgverzekering. Sinds 2016 geldt daarnaast voor iedereen van 18 jaar en ouder een eigen risico van minimaal 360 euro.

  Het bezoek aan de huisarts valt niet onder het eigen risico.
  Kosten voor onderzoek of zorg buiten de praktijk vallen hier wél onder.

  Denk hierbij aan:

  • voorgeschreven medicijnen;
  • laboratorium- of röntgenonderzoek;
  • verwijzing naar een specialist, fysiotherapeut of psycholoog.

  Of in uw geval een betaling binnen of buiten het eigen risico valt, kunt u altijd bij uw zorgverzekeraar navragen.

  Voor de particuliere aanvullende verzekering (AV) gelden vergoedingsvoorwaarden die per verzekeraar en per AV-polis sterk kunnen verschillen. Uw huisarts is niet bekend met deze afspraken tussen u en uw verzekeraar.

  Vraag bij twijfel na bij uw verzekeraar of u met uw verzekerde AV-pakket in aanmerking komt voor een vergoeding.

 • Mijn dossier; deze functionaliteit werkt! Via mijngezondheid.net kunt u zich aanmelden/inloggen.

 • Dat kan via mijngezondheid.net -> zie kopje mijngezondheid.net

 • Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

 • Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Wel kan het zijn dat, als u medicatie voorgeschreven krijgt of een aanvullend onderzoek aangevraagd wordt door uw huisarts, dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, ontlasting e.d.).

 • De griepvaccinatie is elk jaar in de maand oktober.

  In september en oktober komt dit ook in de Dorpsblaadjes te staan. U wordt niet persoonlijk uitgenodigd, behalve als de huisarts denkt dat de griepprik noodzakelijk voor u is.

  Voor wie is deze vaccinaties bedoeld:

  De Gezondheidsraad adviseert de volgende groepen de griepprik te halen:

  • Mensen met longziekten en aandoeningen aan de luchtwegen, zoals astma, chronische bronchitis of longemfyseem;
  • Mensen met hartziekten, zoals mensen die een hartaanval gehad hebben, mensen die hartklachten hebben zoals hartritmestoornissen, of mensen die een hartoperatie hebben ondergaan;
  • Mensen met diabetes (suikerziekte); niet alleen mensen die insuline spuiten, maar ook de mensen die tabletten met bloedsuiker-verlagende middelen slikken of een diabetesdieet volgen;
  • Nierpatiënten; vooral als de nieren door een ziekte niet goed werken (dus niet bij nierstenen);
  • Mensen met weinig weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling; bijvoorbeeld mensen die recent een beenmergtransplantatie hebben ondergaan, mensen die met hiv zijn geïnfecteerd, mensen waarbij de milt is verwijderd (asplenie), mensen met een auto-immuunziekte, mensen met leukemie (bloedkanker) en mensen die chemotherapie of bestraling ondergaan;
  • Kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die langdurig salicylaten gebruiken (bijvoorbeeld bij chronische darmaandoeningen);
  • Personen met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen;
  • Personen met verminderde weerstand tegen infecties, bijvoorbeeld door levercirrose;
  • Verpleeghuisbewoners die niet vallen onder bovengenoemde categorieën;
  • Mensen van 60 jaar en ouder.
   Voor deze mensen is het belangrijk dat zij jaarlijks tussen half oktober en half november de griepprik halen. Dat geldt ook voor vrouwen uit bovenstaande groepen die zwanger zijn. De griepprik heeft geen nadelen voor zwangeren of ongeboren kind